Graningebyn

Mötesplatser för äldre i sollefteå

storuman par söker man

Kontakt Hemma hos mig Genom nya arbetsformer och ett utökat samarbete ska Region Västernorrland tillsammans med Kramfors kommun och Sollefteå kommun ställa om till en mer nära vård för invånarna.

Därför är det viktigt att vi gör det här i dialog tillsammans med våra invånare, säger Marie Hellholm, projektledare för Landsbygdsprojektet, Region Västernorrland. Ökad samverkan och delaktighet I projektet ska till exempel digitala tekniker och nya arbetssätt testas för att ge patienten en mera sammanhållen vårdkedja.

munktorp singel kvinna

Det kan handla om att medarbetarna har enklare tillgång till kunskaps-och beslutsstöd och kunna samarbeta mer effektivt med övriga vårdinstanser som patienten har kontakt med. För patienten kan det ge ökad möjlighet till delaktighet i sin egen vård och bättre överblick över vilka behandlingar som är genomförda och planerade.

Solkarta Sollefteå

Det nära samarbetet vi har med Sollefteå kommun och Kramfors kommun möjliggör att vi kan ha ett vårdutbud med ökad kvalité och trygghet för medborgarna och medarbetarna inom så väl kommunerna som regionen, säger Helena Rödén, verksamhetschef för hälsocentralerna i Ådalen.

Där kan vårdpersonal tillsammans med patienten göra utökade medicinska bedömningar med stöd av digital teknik. Genom att hitta nya samarbetsformer kan olika kompetenser samverka för att arbeta förebyggande för barn och ungdomars hälsa. De två pilotprojekt vi har igång i Kramfors visar på att det är möjligt att utveckla vårdkedjan genom digital teknik och samverkan över organisationsgränserna.

onsala mötesplatser för äldre

Det bådar mötesplatser för äldre i sollefteå säger Inger Bergström, chef för välfärdsförvaltningen Kramfors kommun Även fler projekt planeras, och ett exempel är "Samskapande i Näsåker", som med utgångspunkt ur invånarnas behov utvecklar nya vårdformer i Näsåker.

Bakgrund Tillsammans har Norra sjukvårdsregionförbundet NRF och regionerna i norra Sverige, under tiden —beviljats ekonomiska resurser från regeringen för att pröva nya arbetsformer i omställning till en personcentrerad och nära vård utifrån ett glesbygds- och landsbygdsperspektiv.

online dating i västra karaby

I Västernorrland drivs arbetet i ett samverkansprojekt där medarbetare från Region Västernorrland, Sollefteå kommun och Kramfors kommun ingår.